Gjaldskrá umsóknargjalds

Gjaldskrá umsóknargjalds
Undanþágur frá umsóknargjaldi

* Vörur sem hætt hafa í sölu í kjarnaflokki, tímabilsflokki og sérflokki og hefja aftur sölu innan 12 mánaða bera ekki umsóknargjald.

* Vörur sem ÁTVR óskar eftir til að auka fjölbreytni og gæði vöruúrvals bera ekki umsóknargjald.