Loftslagsmarkmið

Alþjóðaveðurfræðistofnunin varar við því að loftslagið sé að breytast hratt. ÁTVR er eitt af 104 fyrirtækjum sem tekur þátt í metnaðarfullu verkefni með Festu og Reykjavíkurborg um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum. 

Við ætlum að sýna samfélagslega ábyrgð í verki með því að:

  • draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
  • minnka myndun úrgangs
  • innleiða sjálfbærni í ferla fyrirtækisins
  • mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta

40% samdráttur í útblæstri

Markmið ÁTVR er að draga úr notkun bifreiða og nýta vistvænustu bíla sem verða í boði í framtíðinni. Stefnt er að því að útblástur minnki um 40% fyrir árið 2030 miðað við árið 2015.  Eða 3,2% að meðaltali á ári.

ÁTVR kolefnisjafnar einnig allan beinan útblástur.  Þar sem flug er keypt frá þriðja aðila þá verður til jákvætt kolefnisfótspor  (e positive carbon footprint). Með því stundum við sjálfbæran rekstur.

 

Úrgangur hjá Vínbúðunum

Júní 2017

Einn liður í að taka á loftslagsvandanum er að minnka úrgang og flokka. ÁTVR hefur síðustu ár unnið markvisst að því að flokka og stefnir á 98% endurvinnsluhlutfall árið 2030. 

 

Árið 2015 voru tæp 30 tonn urðuð með tilheyrandi loftslagsmengun.   Náist 98% endurvinnsluhlutfall árið 2030 verður hlutfallið 8 tonn af úrgangi sem fer í urðun. Losun CO2-ígildi vegna urðunar fer úr 23 tonnum niður í 6 tonn.  Eða um 8% að meðaltali á ári.

Markmið – endurvinnsluhlutfall 92%:  NÁÐIST  (júní 2017)

Fyrirtækið hefur haft úrgangsþríhyrninginn að leiðarljósi, en hann sýnir okkur að það er síðasti kostur að senda úrgang í urðun eða förgun.

 

  • Lágmörkun úrgangs -   Kemur í veg fyrir að úrgangurinn myndist eða að draga úr magninu eins og kostur er. ÁTVR hefur hætt að nota einnota drykkjarumbúðir, boðið margnota burðapoka, plast og plastburðarpokar ofl. (G4-EN1), innleitt  rafræna reikninga og lagt áherslu á lífrænt ræktuð vín (G4-EN27)
  • Endurnotkun -  Endurnotkun er m.a. það þegar unnt er að nota vöru sem hráefni í sama framleiðsluferli án nokkurrar forvinnslu. ÁTVR hefur gefið þriðja aðila hluti. T.d.  Góði hirðirinn, RKÍ, og í söfn. Bretti eru seld og endurnýtt. Einnig eru kassar úr bylgjupappír teknir sundur og sendir til viðkomandi birgja.
  • Endurvinnsla  - Varan er hreinsuð, brotin niður eða forunnin á annan hátt til að nýtast sem hráefni. Steikingarfeiti frá mötuneyti er endurnýtt sem bifreiðaeldsneyti. Til endurvinnslu frá áramótum: 291 tonn (G4-EN23).  Inni í því er endurvinnsla plasts með Odda.  Auk þess fylgist fyrirtækið með endurvinnslu drykkjarumbúða (G4-EN28).
  • Urðun  - 26 tonn  (G4-EN23)
  • Förgun  -  Málning, spilliefni

 

Endurvinnslumarkmiðið er 92% og náðist það ekki í febrúar en í öllum öðrum mánuðum.  Grófur úrgangur frá framkvæmdum er fyrirferðamikill blandaður úrgangur, oftast húsgögn, innréttingar, byggingahlutar úr timbri og stórar umbúðir.  Grófur úrgangur er ekki reiknaður með sem endurvinnsluhlutfall enda tengist sá úrgangur ekki daglegum rekstri heldur oftast tímabundnum framkvæmdum.

 

 


Heildarúrgangur eftir mánuðum og úrgangsflokkum
 

Úrgangsflokkar jan feb mar apr maí jún Samtals 2016 Breyting
Blandaður úrgangur 1.679 1.591 1.984 1.404 1.694 2.044 10.396 11.252 -8%
Bylgjupappi 17.318 14.518 17.343 15.685 18.848 17.307 101.019 96.858 4%
Plast 848 1.422 2.726 237 3.378 4.210 12.821 10.794 19%
Pappír 310 194 461 355 533 511 2.364 1.840 28%
Lífrænn úrgangur 230 270 370 280 390 441 1.981 2.420 -18%
Annað 10.822 270 565 462 542 747 13.408 7.088 89%
Samtals 31.207 18.265 23.449 18.423 25.385 25.260 141.989 130.252 9%
Hlutfall endurv. efna 95% 91% 92% 92% 93% 92% 93% 91%  
Hlutfall til urðunar 5% 9% 8% 8% 7% 8% 7% 9%  
Grófur úrgangur 20 0 7.010   900   7.930 10.340 -24%
Úrgangsflokkar jan feb mar apr maí jún Samtals 2016  


Alls er vigtaður úrgangur fyrstu sex mánuðina 142 tonn en vigtað er frá 96% af Vínbúðunum m.v. sölu en hinar eru með öðrum aðilum í samstarfi með sorphirðu. 

Helstu flokkar til endurvinnslu 2017

Losun gróðurhúsaloftegunda - helstu flokkar

  Magn (kg) CO2 (kg)
Pappír 2.364 46.461
Plast 12.821 15.872
Lífrænt til moltugerðar 1.981 5.456
Bylgjupappi 101.019 678.242
Samtals 118.185 705.121

Með því að flokka úrgang til endurvinnslu má draga úr losun gróðurhúsaloftegunda. Eins og sést í ofangreindri töflu náði ÁTVR að minnka losun á fyrri hluta ársins sem samsvarar rúmlega 705 tonnum af CO2 ígildum. Ef allur bylgjupappi væri urðaður eins og gert var á síðustu öld, þá myndu losna um 1.356 tonna ígildi af CO2 í andrúmsloftið yfir árið, en það er jafn mikið og losnar frá öllum bílum fyrirtækisins á 10 árum. Það munar því mikið um flokkun á bylgjupappa. Heildarlosun samsvarar ársnotkun á um 470 fólksbílum eða jafn mikið og losnar frá öllum bílum fyrirtækisins á 10 árum 

Það að flokka úrgang hefur einnig fjárhagslegan ávinning; í stað þess að greiða förgunargjöld fyrir urðun höfum við tekjur af bylgjupappa og plasti. Munurinn er tæpar sex milljónir á ári.“

Loftslagsmengun frá urðun af blönduðum úrgangi er 8 tonn. 

Starfsmenn ÁTVR vilja vera fyrirmynd í samfélagslegri ábyrgð og mynda jákvætt kolefnisfótspor því við eigum aðeins eina jörð. 

90% endurvinnsluhlutfall 2015