Leiðbeiningar

Rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur

Ein helsta breytingin sem verður með nýju lögunum er að allir einingapakkar tóbaksvöru sem seldir verða á Íslandi skulu merktir með einkvæmu auðkenni (e. Unique Identifier). Með því verður hægt að rekja feril vöru frá framleiðenda til fyrsta smásala. Þannig þurfa framleiðendur, innflytjendur, heildsalar og  flutningsaðilar að skanna inn og út vörur til staðfestingar á því hvaða vara er stödd á hvaða stað og hvenær. Þessir aðilar þurfa að aðlaga tæknilausnir að rekjanleikakerfinu til að geta tekið þátt.

Auk þessara aðila þurfa smásalar einnig að skrá sig í rekjanleikakerfið þegar þar að kemur.

Ákvæði laganna um skráningu og rekjanleikakerfi taka gildi 11. maí 2025.

Fyrirkomulag rekjanleikakerfisins og hvernig það snýr að ÁTVR verður kynnt nánar síðar.

Handbók ESB fyrir hagaðila í evrópska rekjanleikakerfinu lýsir hlutverkum hagaðila í meginatriðum.

Kröfur um viðvörunarmerkingar, heiti og umbúðir

Ákvæði laga 110/2023 um merkingar og umbúðir taka gildi 11. janúar 2025.

Vænta má breytinga á reglum um viðvörunarmerkingar og útlit tóbaksvara.

Heilbrigðisráðuneytið hefur lagt drög að nýrri reglugerð í samráðsgátt til umsagnar. 

Bann við sölu

Með breyttum lögum 6/2002 um tóbaksvarnir er  6 gr. b fjallað um vörur sem er óheimilt að selja á Íslandi. 

Sígarettur og vafningstóbak með einkennandi bragði verður óheimilt að selja eftir 11. janúar 2028. Á það einnig við um vörur sem innihalda bragðefni í einhverjum efnisþætti.

Í greininni er jafnframt fjallað um aðrar tóbaksvörur sem er óheimilt að selja m.a. vegna aukefna.

Einnig er óheimilt að selja munntóbak á Íslandi.