Gæðastefna

Gæðastefna ÁTVR byggist á því að setja viðskiptavininn í öndvegi og veita þjónustu sem tekur mið af væntingum hans. 
Gæðastjórnun ÁTVR skal ávallt vera í samræmi við lög og reglugerðir.
Gæðastjórnun skal vera hluti af stjórnskipulagi fyrirtækisins og endurskoðuð reglulega.

 

Til að ná hámarksárangri skal gæðastjórnun:
 
• Finna og afmarka þau ferli sem nauðsynleg eru og innleiða þau um allt fyrirtækið.
• Ákvarða viðmið og aðferðir til að tryggja að bæði starfræksla og stýring ferla sé virk.
• Vakta, mæla og greina ferli.
• Innleiða þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að ná tilætluðum árangri og stöðugum umbótum.

Allt starfsfólk á að þekkja og bera ábyrgð á framkvæmd gæðastefnu ÁTVR

Stefnan er í gildi frá 3. janúar 2012