Skeifan

Skeifunni 5, 108 Reykjavík

Open today 10-20


Thursday 23.Nov 10-20

Friday 24.Nov 10-20

Saturday 25.Nov 11-18

Sunday 26.Nov Closed

Monday 27.Nov 10-20

Tuesday 28.Nov 10-20

Wednesday 29.Nov 10-20

Thursday 30.Nov 10-20

Friday 1.Dec 10-20

Saturday 2.Dec 11-18

Sunday 3.Dec Closed

Monday 4.Dec 10-20

Tuesday 5.Dec 10-20

Wednesday 6.Dec 10-20

Thursday 7.Dec 10-20

Friday 8.Dec 10-20

Saturday 9.Dec 11-18

Sunday 10.Dec Closed

Monday 11.Dec 10-20

Tuesday 12.Dec 10-20

Wednesday 13.Dec 10-20

Thursday 14.Dec 10-20

Friday 15.Dec 10-20

Saturday 16.Dec 11-18

Sunday 17.Dec Closed

Monday 18.Dec 10-20

Tuesday 19.Dec 10-20

Wednesday 20.Dec 10-20

Thursday 21.Dec 10-20