Kringlan

Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

Open today 11-18


Wednesday 22.Nov 11-18

Thursday 23.Nov 11-18

Friday 24.Nov 11-19

Saturday 25.Nov 11-18

Sunday 26.Nov Closed

Monday 27.Nov 11-18

Tuesday 28.Nov 11-18

Wednesday 29.Nov 11-18

Thursday 30.Nov 11-18

Friday 1.Dec 11-19

Saturday 2.Dec 11-18

Sunday 3.Dec Closed

Monday 4.Dec 11-18

Tuesday 5.Dec 11-18

Wednesday 6.Dec 11-18

Thursday 7.Dec 11-18

Friday 8.Dec 11-19

Saturday 9.Dec 11-18

Sunday 10.Dec Closed

Monday 11.Dec 11-18

Tuesday 12.Dec 11-18

Wednesday 13.Dec 11-18

Thursday 14.Dec 11-18

Friday 15.Dec 11-19

Saturday 16.Dec 11-18

Sunday 17.Dec Closed

Monday 18.Dec 11-18

Tuesday 19.Dec 11-18

Wednesday 20.Dec 11-18